Framside    
  Heimen Hy 3 
  Selet Hy 1    
  Fjøsen Hy 2    
  Prisar    
 
     
       
       
       
       
     
   
     
     
   
     
   
     
 


Prisar

Bestilling kan skje pr e-post eller ved telefon, men har du tilgang på pc er vi glad for at den blir nytta. Skriftlig bekreftelse får du på e-post eller brev, ta då ein kontroll slik at ingen misoppfattar.

Betaling skjer pr giro eller kontant, vi har ikkje terminal.

Avbestilling kan skje seinast 14. dagar før leigedato før leigedato, skjer det seinare må det påregne eit gebyr

Prisar 2016/2017

Hevsdalsheimen
Weekend Fredag-Søndag 10780,-
Døgnpris midtveke 5313,- 2 eller fleire døgn midtveke 4620,-
Påske 1 eller 2 del: 25850,- fredag-onsdag, eller onsdag - mandag 2 påskedag.

Fjøsen
Weekend (fredag -søndag) 4730,-
Døgnpris midtveke 1705,-
Påske 1 eller 2 del: 9350,- fredag-onsdag, eller onsdag - mandag 2 påskedag.

Selet
Weekend (fredag - søndag) 3685,-
Døgnpris midtveke 1485,-
Påske 1 eller 2 del: 8250 fredag-onsdag, eller onsdag - mandag 2 påskedag.

Alle prisar inkl. 10% mva.
Sengetøy og handklær 125,- per sett.
Utvask av hytter, Hevsdalsheimen 2500,- Selet og Fjøsen 1290,-

Leigevilkår

Det er ikkje tillatt å drive framleige eller ta inn fleire enn det hytta er utleigd for.
Hyttene er utstyr med dyner og puter til det rette antallet for hytta.
Vaskemiddel, kluter, toalettpapir og lignende er på plass.
Ved til peiskosen (ca 1 sekk) er rekna i hytte prisen. Skulle det vere behov for meir blir det tillegg i pris.
Hytteleigar må ha med pute/dyne – trekk+laken.
Dette kan du også få leige med ein pris på 125,- pr. sett + 2 handduker.

Nøkkel –Hytteeigar synst det er fint å ønske leigar velkommen og vise vedkommande til rette. Derfor er det fint å få vite ankomst ca 1 time før.
Straum er irekna hytteleiga – men inntreff det ekstrembruk har vi rett til å avvike frå regelen.
Kjæledyr er ikkje tillatt å ta med på hytta. Vi må tenke på at allergikere kan vere den neste som vil leige – derfor dette forbodet.
Vi går ut frå at dei som leiger behandler utstyr og inventar på ein god måte, likevel kan ein vere uheldig at ting blir øydelagt, ver vennleg å gje melding til eigar – erstatning må påregnast.

Reinhald:
Våre priser forutset at de gjer hytta rein etter opphaldet. Dette innebær:

Søppel takast til container på parkeringsplass.
Vask golv m/grønsepe
Tepper ristes eller støvsugast
Vask av bad og toalett
Oppvaskemaskin skal vere rydda og tømt.
Bordflater vaska og rydda.
Kjøleskap tømt og reingjort.
Aviser og vekeblad skal takast med
Evt. Leigd sengetøy skal takast av og leggast innanfor utgangsdør.
Tomflasker skal takast med.
Ytterlige instruksar finn du i kvar hytte.
Om du leiger reinhald er det sjå kostnad på pris sida, dette bør avtalast på førehand.

Kvar hytte blir kontrollert etter besøk, mangelfull reingjering gjer at andre må ta jobben, ein lyt då betale opprinleg sum for hyttevask


 
 
 
 

 
 
 
 
 
Telefon 004791510037
email: post@setrahytter.no