Framside    
  Heimen Hy 3 
  Selet Hy 1    
  Fjøsen Hy 2    
  Prisar    
 
     
       
       
       
       
     
   
     
     
   
     
   
     
 


Prisar

Bestilling skjer pr e-post til post@setrahytter.no. Skriftlig bekreftelse får du også på e-post, ta då ein kontroll slik at ingen misoppfattar.

Betaling skjer gjennom faktura, vi har ikkje terminal.Prisar 2022-2023:

Selet Hy 1:
Døgnpris helg (fredag - søndag): 1760,-
Døgnpris veke: 1400,-

Fjøsen Hy 2:
Døgnpris helg (fredag -søndag): 2400,-
Døgnpris veke: 1920,-

Heimen Hy 3:
Døgnpris helg (fredag-søndag): 5850,-
Døgnpris veke: 4700,-

Alle prisar inkl. 12% mva.

Sengetøy og 2 handklær 135,- per sett.
Vask av hytter, Hevsdalsheimen 1800,- Selet og Fjøsen 850,-

Leigevilkår

Avbestilling kan skje seinast 14. dagar før første leigedato, skjer det seinare må de påregne eit gebyr på 25% av opphald.
Betaling av opphald eller gebyr for sein avbestilling, skjer under eller inntil 14 dager etter opphaldet.

Det er ikkje tillatt å drive framleige eller ta inn fleire enn det hytta er utleigd for.
Hyttene er utstyr med dyner og puter til det rette antallet for hytta.
Vaskemiddel, kluter, toalettpapir og lignende er inkludert.
Ved til peiskosen er inkludert.
Om dette ikkje er leigd, må hytteleigar ha med pute/dyne– trekk + laken til alle senger som er brukt.
Straum er irekna hytteleiga – men inntreff det ekstrembruk har vi rett til å avvike frå regelen.
Kjæledyr er ikkje tillatt å ta med på hytta. Vi må tenke på at allergikere kan vere den neste som vil leige – derfor dette forbodet.
Vi går ut frå at dei som leiger behandler utstyr og inventar på ein god måte, likevel kan ein vere uheldig at ting blir øydelagt, ver vennleg å gje melding til eigar – erstatning må påregnast om det ikkje er hendelig uhell som eit knust glas o.l.

Ta kontakt med utleiger nokre dagar før for å avtale ankomst, veibeskrivelse og tilgang til nøkkel.

Reinhald:
Våre priser forutset at de gjer hytta rein etter opphaldet. Dette innebær:

Søppel takast til container på parkeringsplass.
Vask golv m/grønsåpe
Tepper ristes eller støvsugast
Vask av bad og toalett
Oppvaskemaskin skal vere rydda og tømt.
Bordflater vaska og rydda.
Kjøleskap tømt og reingjort.
Aviser og vekeblad skal takast med
Evt. Leigd sengetøy skal takast av og leggast innanfor utgangsdør.
Tomflasker skal takast med.
Ytterlige instruksar finn du i kvar hytte.
Om du leiger reinhald inkludrer dette ikkje rydding og oppvask, leige av reingjering må inkluderast i bestilling.

Kvar hytte blir kontrollert etter besøk, mangelfull reingjering gjer at andre må ta jobben, pris (sjå prisliste) for reingjering vil då bli lagt til leiga.


 
 
 
 

 
 
 
 
 
Telefon (+47) 930 24 093
email: post@setrahytter.no